Privacy

De waarborg van privacy is beschreven onder de algemene voorwaarden bij artikel 7.