Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1. Alle voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten, welke via de website van JewelsPlanet afgesloten worden. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
1.2. Alleen door schriftelijke toestemming van JewelsPlanet, zou er van de algemene voorwaarden kunnen worden afgeweken in uitzonderlijke gevallen.
1.3. JewelsPlanet heeft altijd het recht om de inhoud van de webwinkel en de algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. In de webwinkel van JewelsPlanet zijn altijd aanbiedingen aanwezig. Deze zijn vrijblijvend en niet bindend, maar puur uitnodigend voor het plaatsen van een bestelling. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst tussen u en JewelsPlanet komt tot stand nadat een bestelling is binnengekomen in ons archief, middels de bestelprocedure in onze webwinkel. U ontvangt hiervan automatisch een bevestiging.
2.3. De administratie van JewelsPlanet geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door JewelsPlanet verrichte leveringen. JewelsPlanet erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling en dus het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.
2.4. JewelsPlanet behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
2.5. JewelsPlanet garandeert niet de juistheid van de gegevens, die vermeld zijn op de website.

3. Prijzen / betaling
3.1. Alle prijzen in de webwinkel van JewelsPlanet zijn uitgedrukt in euros, inclusief de BTW en exclusief verzendkosten.
3.2. Alle bestellingen worden door JewelsPlanet thuisbezorgd. Binnen België wordt voor orders € 4,95 verzendkosten in rekening gebracht - verzendkosten voor Nederland / Luxemburg / Frankrijk: € 7,95. Dit zijn vaste bedragen ongeacht het aantal artikelen. Het pakket is tevens volledig verzekerd tegen beschadigingen of verlies tijdens het transport. Gratis verzending wordt aangeboden bij bestellingen vanaf € 150,00.
3.3. Eventueel verleende kortingen zijn altijd eenmalig.
3.4. Alle bestellingen moeten vooraf aan ons worden voldaan.
3.4.1 U maakt het factuurbedrag van uw bestelling over op het bankrekeningnummer 363-0669737-89, IBAN: BE45 3630 6697 3789, BIC: BBRUBEBB o.v.v. uw naam en het verzendadres.

4. Transport
4.1. Om uw product bij u thuis te bezorgen, maakt JewelsPlanet gebruik van Bpost.
4.2. JewelsPlanet bepaalt de wijze van verzending, tenzij anders overeengekomen.
4.3. Leveringen vinden uitsluitend plaats in de Benelux en Frankrijk. Bij levering buiten België is het transportrisico voor de klant.

5. Aflevering en levertijd
5.1. Producten worden altijd zo spoedig mogelijk naar het door u opgegeven afleveradres verzonden, onder voorbehoud van de dan aanwezige voorraad. Na ontvangst van uw betaling is het ons streven de producten binnen 5 werkdagen aan te leveren.
5.2. JewelsPlanet geeft u bericht, wanneer er verzonden gaat worden.
5.3. Bent u niet aanwezig op het tijdstip van aflevering, dan kunt U de goederen op een aangegeven postkantoor afhalen.
5.4. Mocht de voorraad onverhoopt niet toereikend zijn, dan zullen wij contact met u opnemen en u een verwachte levertijd doorgeven. Wanneer u zich niet kunt vinden in deze leveringstermijn, kunt u zonder opgave van redenen en kosteloos de bestelling annuleren. Dit dient wel schriftelijk (e-mail) te gebeuren door u.
5.5. De door JewelsPlanet opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale levertijd, tenzij anders overeengekomen.

6. Afkoelingsperiode
6.1. Nadat u het door u bestelde product hebt mogen ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met JewelsPlanet te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Uitzondering hierop: Aanbiedingsartikelen en speciaal voor u bestelde artikelen kunnen niet worden geretourneerd. Artikelen voorzien van kleurcode zijn altijd special order; deze kunnen niet worden geretourneerd of geruild.
6.2. Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit per e-mail aan JewelsPlanet te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen. U kunt het product alleen retourneren indien het product nog in originele staat is en in een niet beschadigde verpakking verzegeld is. U draagt zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden. Niet gefrankeerde zendingen worden geweigerd.
6.3. De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met JewelsPlanet aanging, zullen wij binnen 5 dagen, nadat JewelsPlanet het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u crediteren (verzendkosten worden niet vergoed).
6.4. JewelsPlanet behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van JewelsPlanet of de leverancier) is beschadigd.
6.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van JewelsPlanet schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal JewelsPlanet u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. JewelsPlanet heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. Respect voor uw persoonlijke gegevens
7.1. JewelsPlanet zal uw persoonsgegevens opnemen en verwerken in een of meer bestanden. Het doel van deze verwerking is het door kunnen nakomen van de overeenkomst die u en JewelsPlanet zijn aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. Uw gegevens zullen NIMMER aan derden verstrekt worden.
7.2. De persoonlijke gegevens die verwerkt worden, zijn die gegevens welke u heeft ingevuld tijdens de bestelprocedure.
7.3. U kunt te allen tijden uw persoonlijke gegevens verstrekt krijgen, zoals die bij JewelsPlanet bekent zijn. Dit kunt u schriftelijk aanvragen. Wij zullen dan zo snel mogelijk een overzicht verstrekken van de bij JewelsPlanet aanwezige gegevens.
7.4. Veilig bestellen. Als u producten bij JewelsPlanet bestelt, dan is het nodig persoonlijke gegevens in te vullen. JewelsPlanet draagt er zorg voor dat al uw persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen.

8. Toepasselijk recht
8.1. Op alle overeenkomsten, welke u heeft afgesloten met JewelsPlanet, is het Belgisch recht van toepassing. 

JewelsPlanet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.Disclaimer
Deze website is met de grootste zorg samengesteld door JewelsPlanet, desondanks kunnen zich toch incidentele onjuistheden voordoen. Wij wijzen u op de volgende bepalingen.

Informatie
Alle prijzen op deze site zijn in Euro en inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze website wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.

Aansprakelijkheid
Mocht blijken dat er op deze site onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt JewelsPlanet geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan JewelsPlanet geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Links
Bepaalde verwijzingen op deze site kunnen linken naar websites die door derden worden aangeboden en onderhouden. Hierover heeft JewelsPlanet geen controle. Wij dragen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van dergelijke sites. Bovendien kan onze website componenten bevatten die geïnstalleerd dienen te worden op uw eigen PC. Het downloaden en installeren van deze componenten is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. JewelsPlanet aanvaardt ook hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.